6948385207 2621023534 1ο χλμ Πατρών, Πύργος giatras.company@gmail.com